Spotkanie w sprawie utrzymania czystości

Burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się dzisiaj z prezes MPOiRD sp. z o.o. Barbarą Baranowską, aby omówić zakres prac prowadzonych przez operatora w zakresie dbałości o drogi gminne. Jak poinformował Zbigniew Rędziak dobiega końca łatanie dziur w nawierzchniach miejskich ulic. Dzisiaj zakończone zostaną prace w ramach tego zadania. Równocześnie ustalono, że od jutra rozpocznie się sprzątanie piasku zalegającego na miejskich traktach komunikacyjnych po “akcji zima”. Kontrole stanu czystości w mieście podejmą również strażnicy miejscy. Będą oni dyscyplinować zarządców nieruchomości w zakresie porządkowania chodników przyległych do posesji.