Szansa na dofinansowanie nowej firmy dla młodych

Straciłeś pracę z powodu COVID-19 i chcesz 40 000 złotych na założenie firmy? Interior rozpoczyna rekrutacje do swojego nowego, dużego programu wspierania startupów.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-30 lat z województwa lubuskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Młodzi startupowcy zostaną przeszkoleni w zakresie przedsiębiorczości. Przygotują biznesplany, na podstawie których będą prowadzić własną firmę. Otrzymają wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej (23 500 zł), jak również wsparcie pomostowe na jej utrzymanie w okresie pierwszych 6 miesięcy działalności (15 600 zł). Interior sfinansuje utworzenie 60 nowych startupów. Przekaże na to blisko 3 miliony złotych. Środki pochodzą z Unii Europejskiej oraz budżetu Interiora.

Pomoc skierowana jest dla wszystkich młodych lubuszan spełniających warunki konkursu. Specjalne preferencje przewidziano dla:
– kobiet
– osób długotrwale bezrobotnych
– osób z niepełnosprawnościami
– mieszkańców miast: Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zagwarantowanie utrzymania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy.