Witamy w przedszkolu

Przypominamy o trwającej rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2021/2022.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do przedszkola mają czas do 26 marca 2021 roku na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 16 kwietnia każda z placówek ma obowiązek opublikować listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  1. Do miejskich przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Żagań. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest ,,WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ składany do dyrektora wybranej placówki, a pod jego nieobecność do upoważnionej osoby w terminie do 26 marca 2021 r.
  3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat (skończone 2,5 roku) do 6 lat.
  4. Rodzice składają wniosek w jednym, najbardziej preferowanym przez siebie przedszkolu. We wniosku określa się pozostałe dwa wybrane przedszkola lub oddziału przedszkolne
    w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
  5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 2 lipca 2021 roku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do miejskiego przedszkola

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja na rok 2021/2022