System alarmowe

Burmistrz Miasta Żagań informuje, że zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego, 25 marca 2021 r. w godzinach od 12.00 do 12.30 w mieście Żagań przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych nadając sygnał akustyczny:

– ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min,

– odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.