Informujemy, że 24 marca 2021 roku z inicjatywy burmistrza Andrzej Katarzyńca zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bema-Sosnowa. Planowane działania będą miały bogatszy niż zazwyczaj zakres, gdyż oprócz zbierania konkretnych pomysłów będzie towarzyszył im aspekt edukacyjny. Przystąpiliśmy do projektu “Przestrzeń dla partycypacji 2”, aby przede wszystkim przybliżyć mieszańcom Żagania zasady oraz procedury tworzenia ważnego dla gminy dokumentu, jakim jest każdy plan miejscowy. W tym celu przygotowaliśmy specjalną prezentację, która wyjaśnia, czym jest ten dokument, do czego służy i w jakim celu jest opracowywany – link do prezentacji. Warto pamiętać, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to ważny dokument, który mówi o tym, jak wygląda teraz i jak będzie się kształtowało w kolejnych latach nasze otoczenie. Dlatego tak istotny jest udział mieszkańców w procesie jego tworzenia.

Dodatkowo w ramach projektu zaprosimy Państwa do udziału w konsultacjach, które przeprowadzimy na wielu płaszczyznach. Po pierwsze zachęcamy do wypełnienia specjalnej ankiety, w maju do odwiedzenia jednego z dwóch stacjonarnych punktów konsultacyjnych – w Pałacu Książęcym oraz na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Arena oraz jednego punktu plenerowego. W kwietniu najmłodszych mieszkańców naszego miasta również zapytamy o pomysły i ich potrzeby. W formie konkursu plastycznego poprosimy przedszkolaki o namalowanie tego, czego brakuje im w najbliższej okolicy. Planujemy również warsztaty dla młodzieży, które z uwagi na obecną sytuację odbędą się w formie zdalnej.

Zbieranie Państwa pomysłów i uwag rozpoczniemy w formie ankietowej, sięgając jednak po nowe, dodatkowe narzędzia. Ankieta dostępna będzie od 1 kwietnia do 31 maja 2021 roku na stronie urzadmiasta.zagan.pl i www.bip.zagan.pl, poprzez portal zagan.konsultacjejst.pl oraz aplikację TransparentneJST. Ostatnia z form konsultacji z mieszkańcami jest nową platformą, którą żagański magistrat uruchomił z myślą o szybszym i łatwiejszym sposobie komunikacji z Państwem. Zachęcamy do pobrania aplikacji na urządzenia mobilne i śledzenia wszystkich projektów, które będziemy z Państwem konsultowali.

Ankiety pobrane z miejskiej strony należy po wypełnieniu przesłać na adres konsultacje@um.zagan.pl. Wyniki badań oraz spotkań z Państwem podsumujemy na zakończenie działań projektowych. Staną się one podstawą do przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bema-Sosnowa.

Zarządzenie nr 60/2021

Ankieta w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bema-Sosnowa.

 

granica opracowania mpzp osiedla Bema - SosnowaGranica opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bema-Sosnowa.

Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bema-Sosnowa prowadzone jest w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.