Współpraca w zakresie opieki społecznej

25 marca burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z kierownikiem OPS Piotrem Puchalskim spotkał się z włodarzami Żar, Danutą Madej oraz Olafem Napiórkowskim, aby omówić możliwości współpracy obu miast w zakresie pomocy społecznej. Rozmawiano o możliwości utworzenia wspólnego DPS.

Współpraca w zakresie opieki społecznej