Wymiana oświetlenia ulicznego w Żaganiu

Żagań już zyskał 160 nowych opraw ulicznych!

W ramach zawartego porozumienia z firmą Enea Oświetlenie Spółka z o.o w Zielonej Górze zostało wymienionych kolejnych 6 opraw lamp ulicznych przy ulicy Myśliwskiej w Żaganiu. Koszt zadania wyniósł 8.856 złotych. Cały czas kontynuowane są prace modernizacyjne oświetlenia ulicznego w mieście, które prowadzone są dzięki podpisanemu przez burmistrza Andrzeja Katarzyńca porozumieniu z operatorem. W ciągu roku Żagań zyskał 160 nowych lamp, kolejne ulice oświetlane są nowocześnie i energooszczędnie. Ostatnie kompleksowe działania w tym zakresie prowadzono w naszym mieście w latach 90-tych.

Jakie kolejne kroki podejmujemy?

Do końca kwietnia zostanie wymienionych 25 opraw Led na ul. Żaganny (wartość tej inwestycji to 35.424 zł), natomiast do końca III kwartału zostaną wykonane następujące prace:

– wymiana 18 opraw Led na ul. Libelta za kwotę 26.568 zł,

– wymiana opraw przy ul. Przyjaciół Żołnierza na odcinku od ronda Czterech Pancernych do skrzyżowania ul. Bema z ul. Kochanowskiego (wartość tego zadania wyniesie 36.900 zł).