Parking na ulicy Długiej

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zdecydował, że na najbliższą sesję rady miasta przedłożony zostanie projekt zmian obszaru Strefy Płatnego Parkowania w Żaganiu. Jak zawsze to radni będą musieli podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie. Obecnie trwa procedura uzyskania niezbędnych uzgodnień. Teren parkingu przy ulicy Długiej wyłączony zostanie ze strefy opłat z uwagi na stan nawierzchni. Decyzję taką podjęto w związku z licznymi apelami mieszkańców kierowanymi do magistratu. Równocześnie Andrzej Katarzyniec zadeklarował wykonanie remontu parkingu przy ulicy Długiej.