Erasmus+

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z dumą informuje, że przeszła pomyślnie proces weryfikacji i rekrutacji, dzięki czemu od września uczestniczy w projekcie Erasmus+ Mobilność kadry pedagogicznej – Open Your Mind- Be creative, Be Effective.

W ramach projektu 13 pracowników PSP nr 5, w większości nauczycieli, podejmuje działania związane ze wzrostem kompetencji językowych w zakresie wielojęzyczności. Dodatkowo rozwija swoje kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się. Projekt ukierunkowany jest na wielojęzyczność, zwłaszcza w obszarze języka angielskiego. Poprzez działania projektowe nauczyciele zyskują możliwość rozwoju zawodowego, czerpiąc satysfakcję z wykonywania codziennej pracy.

W ramach projektu nauczyciele poznają różne praktyki, czerpiąc z nowoczesnej metodyki nauczania na poziomie krajowym i europejskim, a tym samym zwiększając atrakcyjność prowadzonych lekcji i wzrost motywacji uczniów do nauki.

Szkoła planuje wdrażanie metody CLIL, dalszy rozwój kompetencji w zakresie TIK, wymianę doświadczeń w zarządzaniu szkołą, wprowadzenie innowacji  pedagogicznych, podnoszenie kwalifikacji w zakresie metodyki nauczania oraz angażowanie się w działania typu e-Twinning.

Obecnie nauczyciele i pracownicy uczestniczą w kursie języka angielskiego, który jest organizowany w szkole w ramach projektu Erasmus + KA 1 Mobilność kadry pedagogicznej.  Zajęcia prowadzone są przez fantastycznego językowca panią Małgorzatę Ciepielowską, która wspaniale wykorzystuje narzędzia cyfrowe w nauce języka angielskiego, a dodatkowo dba, by nauka była atrakcyjna i efektywna. Kurs potrwa do czerwca, a podczas wakacji nauczyciele i pracownicy wezmą udział w szkoleniach zagranicznych.

Pięciu nauczycieli weźmie udział w intensywnym kursie języka angielskiego w Splicie w Chorwacji, dwie osoby (nauczyciel i pomoc nauczyciela) wyjadą na Maltę i tam będą doskonalić swoje kompetencje językowe, dwóch nauczycieli weźmie udział w kursie języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, który odbędzie się w Dublinie, w Irlandii. Dwóch nauczycieli będzie poznawać i doskonalić wprowadzanie metody CLIL ( zintegrowane nauczanie treści i języka obcego) podczas kursu na Malcie. Jeden z nauczycieli wyjedzie na kurs metodyczny na Islandię, gdzie pozna i zgłębi tajniki metody: Play to learn more- Smart teachers play more! W projekt zaangażowana jest również kadra zarządzająca, która w ramach programu Job Shadowing śledzić będzie pracę w zaprzyjaźnionej, partnerskiej szkole w miejscowości Villaloga, w Hiszpanii.

Wiedza i doświadczenie zdobyte w czasie programu pomogą w budowaniu nowoczesnej, wysoko wyspecjalizowanej placówki, w której priorytetem jest jakość kształcenia, połączona z atrakcyjnością zajęć.