Załącznik graficzny dotyczący zakresu inwestycji

15 kwietnia 2021 r. burmistrz Andrzej Katarzyniec wszczął  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Nocznickiego w Żaganiu- etap I”. Planujemy przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi gminnej nr G10458F wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem zieleni na wskazanym w projekcie odcinku.

Termin elektronicznego składania ofert na wykonanie tej inwestycji upływa 6 maja  2021 r. do godziny 10.00.

Postępowanie ogłoszone zostało na miniortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego  https://bip.zagan.pl.