konsultacje

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zdecydował, aby 300 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu gminy przeznaczyć na zadania inwestycyjne. W tym celu zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żagań o statusie miejskim, które rozpoczną się 26 kwietnia. Na Państwa opinie i uwagi będziemy czekać do 10 maja 2021 roku. Oto trzy zaproponowane do realizacji w mieście zadania:

  • zakup i montaż szaletu miejskiego przy Placu Wolności – 180 000 zł,
  • budowa plenerowego modelu układu słonecznego na skwerze przy ul. Wojska Polskiego – 110 000 zł,
  • zakup i montaż na terenie miasta dwóch punktów naprawy rowerów – 10 000 zł.

Konsultacje będą miały charakter ogólnomiejski i zostaną przeprowadzone w formie złożenia uwag i opinii przez mieszkańców na formularzu konsultacji za pośrednictwem portalu zagan.konsultacjejst.pl oraz poprzez aplikację mobilną Transparentne JST.

Zarządzenie nr 78/2021