Informujemy, że zakończył się termin konsultacji społecznych opracowania „Diagnoza Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego”, które odbywały się za pośrednictwem portalu zagan.konsultacjejst.pl. Opracowana diagnoza jest dokumentem przedstawiającym stan wszystkich 5 gmin w zakresie wybranych/wspólnych problemów i stanowi podstawę do określenia szans na rozwój dla gmin w najbliższych latach. Przypominamy – w ubiegłym roku Żarsko- Żagański Obszar Funkcjonalny (miasto Żary i Żagań oraz gminy wiejskie Żary i Żagań) został rozszerzony o Gminę miejsko – wiejską Iłowa, a przedmiotowe opracowanie uwzględnia przede wszystkim te obszary, dla których dedykowane będą źródła dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Dokument Diagnozy będzie podstawą do dalszej współpracy prowadzącej do przygotowania spójnej listy projektów i wspólnych działań, planowanych do realizacji w okresie od 2021 do 2027 r.

Mieszkańcy nie wnieśli uwag do zaprezentowanego dokumentu.

Raport z przeprowadzonych konsultacji