Spotkanie z Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

W czwartek 13 maja w siedzibie Urzędu Miasta Żagań odbyło się spotkanie burmistrza Andrzeja Katarzyńca z Dyrektorem Oddziału Szczecin Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Krzysztofem Kucharskim, Zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji Sławomirem Kubiakiem oraz Dyrektorem Rejonu Oświetleniowego Zielona Góra Rafałem Raczyńskim.

Głównym tematem rozmów była planowana modernizacja oświetlenia drogowego na moście zlokalizowanym nad Bobrem w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Żaganiu.
Firma Enea Oświetlenie już w czerwcu 2020 roku zleciła opracowanie projektu technicznego wykonania modernizacji przedmiotowej inwestycji. W wyniku prowadzonych uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze (zarządca mostu) w opracowywanym projekcie zastosowano bardzo nowoczesne rozwiązania techniczne dotyczące oświetlenia obiektu. Obecnie istniejące mocno wyeksploatowane słupy zostaną usunięte, a nowe oprawy typu LED podwieszone do specjalnych lin rozwieszonych nad mostem. Doświetlone zostaną również dwa przejścia dla pieszych zlokalizowane w tym rejonie, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Realizacja prac modernizacyjnych planowana jest na 2022 rok. Jednocześnie uzgodniono, że Enea Oświetlenie w jeszcze w tym roku przedstawi koncepcję doświetlenia wybranych przejść dla pieszych na głównych ulicach Żagania

W III kwartale br. zakończą się prace związane z montażem systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Żagania. Zamontowanych zostanie 60 programatorów, które pozwolą na kontrolę i zarządzanie systemem przez stronę www oraz sterowanie wyłączaniem i włączaniem oświetlenia ulicznego przez zegar atomowy gwarantujący absolutną dokładność poprzez komunikację GSM i SMS. Na wykonanie ww. prac zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 100 tys. zł.

Jednocześnie przypominamy, że w tym roku zmodernizowaliśmy już oświetlenie drogowe (wymiana opraw LED) ulic Myśliwskiej oraz Księżnej Żaganny. Do końca III kwartału nowe oświetlenie pojawi się na ulicach Libelta oraz Przyjaciół Żołnierza (od ronda do skrzyżowania ulicy Bema z ul. Kochanowskiego). W roku bieżącym na modernizację oświetlenia zostanie wydane 120 tys. zł.

Na zakończenie spotkania burmistrz podkreślił, że współpraca z firmą Enea Oświetlenie układa się wzorowo i wyraził nadzieję, że będzie ona kontynuowana również w kolejnych latach.