Nadanie nazwy

28 maja 2021 roku rada miasta przychyliła się do wniosku Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3 Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3 Brygady Pancernej w Żaganiu,  nadając placowi przy ulicy Żarskiej oficjalnie nazwę “Skweru Czołgisty”. Radni przyjęli przedłożony projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skweru na terenie miasta Żagań jednogłośnie. Do dzisiaj teren, na którym na postumentach znajdują się czołgi T-34/85, T-54, T-72 oraz M-36 Jackson, nie miał nazwy. Obiegowa nazwa “Skwer Czołgisty” stała się zatem dzisiaj oficjalną.

Po zakończeniu sesji burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z przewodniczącym rady Adamem Matwijowem przekazali projekt przyjętej uchwały na ręce wnioskodawców. Dokument odebrali prezes stowarzyszenia Stefan Kozak oraz sekretarz Andrzej Miernicki.

Uchwałę tę podjęto jednogłośnie.