konsultacje

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 125/2021 Burmistrza Miasta Żagań od dnia 8 czerwca br., za pośrednictwem strony internetowej, przedstawimy mieszkańcom do konsultacji projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na lata 2021-2026. Dokument wskazuje kierunki doskonalenia wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji oraz przedstawia  działania  w  zakresie pomocy  społecznej,  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  a  także minimalizowania  bądź  niwelowania innych  negatywnych  zjawisk  społecznych,  które odbierane są jako negatywne i marginalizujące. Opracowanie będzie dostępne w zakładce Konsultacje Społeczne. Konsultacje prowadzone będą do 15 czerwca 2021 roku.

Konsultacje będą miały charakter ogólnomiejski i zostaną przeprowadzone w formie złożenia uwag i opinii przez mieszkańców na formularzu konsultacji za pośrednictwem portalu zagan.konsultacjejst.pl oraz poprzez aplikację mobilną Transparentne JST.