Fredry przed remontem

Podpisano umowę na przebudowę chodnika przy ul. Fredry. Wykonawcą zadania jest Stanisław Warchoł prowadzący działalność gospodarczą p. Zakład Usługowy WARSTA. Termin realizacji zadania upływa 30 września 2021 roku. Prace rozpoczną się po uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych, których wykonanie nakazał Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jest to kolejna z inwestycji drogowych, która już za chwilę rozpocznie się w Żaganiu. Koszt zadania wynosi około 35 500 złotych.

W zakresie prac przewidziana jest  m.in. wymiana podbudowy, regulacja urządzeń ulicznych (studzienek i wpustów) oraz wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej (około 50 mb).