Komunikat

Z uwagi na brak ofert Burmistrz Miasta Żagań unieważnił Zarządzeniem Nr 136/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Treść zarządzenia