Konsultacje ŻŻOF

22 czerwca br. w Żagańskim Pałacu Kultury odbyły się konsultacje dotyczące diagnozy strategicznej Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego w obszarach spraw społecznych, rewitalizacji, kultury i turystyki . Celem spotkania było skonsultowanie zdiagnozowanych obszarów problemowych i ewentualne pozyskanie dodatkowych, nie ujętych w dokumencie, informacji.

Udział mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli sektora gospodarczego, edukacji czy organizacji pozarządowych w procesie powstawania Planu Działania dla Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego jest ważnym elementem pracy nad dokumentem. Chcemy, aby dokument powstał z czynnym i aktywnym udziałem mieszkańców miasta i zarazem obszaru funkcjonalnego.

Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny, do którego należy miasto Żagań, rozpoczyna przygotowanie Planu Działań na najbliższe lata, który pozwoli na określenie najważniejszych problemów, potencjałów, celów i przedsięwzięć dla tego obszaru.

Partnerstwo gmin ŻŻOF pozwoli na wypracowanie skutecznych rozwiązań naszych wspólnych problemów i zainicjuje wspólne działania rozwojowe. Przygotowany dokument będzie podstawą do wykorzystania m.in. funduszy Unii Europejskiej dostępnych w kolejnej perspektywie finansowej.