Zagospodarowanie zieleni ul Ratuszowa

Dobiegł końca pierwszy etap zagospodarowania terenu zielonego w rejonie ulicy Ratuszowej.

Na specjalnie przygotowanym podłożu posadzone zostały różne gatunki krzewów, w tym berberysy i cisy, oraz dokonano nasadzeń drzew.

W ramach przeprowadzonych prac zainstalowano również specjalnie linie kroplujące, które w zależności od potrzeb dostarczą roślinom właściwą ilość wody.

Niebawem rozpocznie się kolejny etap zagospodarowania terenu przyległego do nowo powstałego parkingu przy ul. Ratuszowej.