fot. Urząd Miejski w Międzyrzeczu
fot. Urząd Miejski w Międzyrzeczu

5 lipca 2021 roku Burmistrz Andrzej Katarzyniec wraz z Burmistrzem Miasta Żary Danutą Madej, Burmistrzem Międzyrzecza Remigiuszem Lorenzem oraz Prezydentem Nowej Soli Jackiem Milewskim wystąpili do Zarządu Województwa z prośbą o zastosowanie specjalnych preferencji przy podziale środków z funduszy europejskich dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W piśmie skierowanym do Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak włodarze zwrócili się o zastosowanie wyższych stawek środków pomocowych dla Żagania, Żar, Międzyrzecza i Nowej Soli planowanych do alokacji na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Miejskie Obszary Funkcjonalne 2021 – 2027 w przeliczeniu na mieszkańca oraz zastosowanie dodatkowych punktów przy ocenie wniosków.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są narzędziem, za pomocą którego jednostki samorządu terytorialnego i obszary powiązane z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przypomnijmy, że miasta Żagań i Żary wraz z gminami Żagań, Żary oraz Iłowa wchodzą w skład Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Działając wspólnie w ramach obszaru funkcjonalnego mamy większą szansę na pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację planowanych inwestycji.