Nowy chodnik

29 lipca zostały zakończone prace polegające na przebudowie chodników przy ulicach Świerkowej i Pułaskiego. Nowe chodniki pozwolą mieszkańcom na bezpieczne dotarcie do zabudowy mieszkaniowej oraz punktów usługowo-handlowych. Przebudowa polegała na rozbiórce istniejącej i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Całkowita długość przebudowanego chodnika to 340 mb. Przy okazji przebudowy została także przeprowadzona regulacja pionowa studzienek.

Prace wykonała firma WILEBUD Marta Pach z Żagania, a całość inwestycji wyniosła 132.680,10 złotych.