Inwestycje drogowe

6 sierpnia 2021 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni dróg, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej, energetycznej oraz oświetlenia ulic; Kazimierza Wielkiego, Henryka Wiernego, Jana Długosza, Ferenca Liszta i Wilhelma Pluty. Zaprojektowanych zostanie łącznie 1521 mb. drogi. Projekt wykonany zostanie w czasie 7 miesięcy. Wartość zawartej umowy wynosi 114 021 złotych.

Jest to teren, na którym wyrosło przez lata osiedle domków jednorodzinnych. Czas najwyższy, aby mieszkańcy tego rejonu mogli bezpiecznie dotrzeć do swoich posesji – podkreślił Andrzej Katarzyniec.