Kapituła Honorowego Wyróżnienia „Powiatowy Laur Kultury” przyznała Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Papuszy w Żaganiu Powiatowy Laur Kultury za 2020 rok.

Konkurs, nad którym honorowy patronat sprawuje Starosta Żagański, ma  na celu uhonorowanie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które wniosły największy wkład w rozwój kultury na terenie Powiatu Żagańskiego.
Wyróżnienie przyznawane jest za podejmowanie  działań w zakresie promowania, udostępniania, upowszechniania i organizowania wszelkich przedsięwzięć w zakresie kultury, jak i również działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz w zakresie edukacji kulturalnej.

Gratulujemy!