Bezpieczna droga do szkoły

Straż Miejska w Żaganiu prowadzi działania „Bezpieczna droga do szkoły”. W czasie dwóch pierwszych tygodni roku szkolnego (w dniach 6-10 września oraz 13–17 września) strażnicy czuwają nad bezpieczeństwem pieszych, kierując ruchem drogowym w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych.

Od 1 września br. droga do szkoły i z powrotem będzie stałym elementem aktywności dziecka. Powinna być ona przede wszystkim bezpieczna. O to będą dbali strażnicy miejscy, nauczyciele i rodzice. Kierowcom przypominamy, iż w rejonach szkół należy zachować szczególne środki ostrożności, bo dzieci po wakacjach mają często rozproszoną uwagę i nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Rodzicom natomiast przypominamy, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych).

Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych.