Święto Czarnej Dywizji

Przypominamy, że w tym roku świętujemy wspólnie z wojskiem, dni miasta łącząc ze świętem Czarnej Dywizji. W tym czasie oficerowie, podoficerowie, szeregowi oraz pracownicy resortu obrony narodowej, w kolejną rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, obchodzić będą swoje coroczne święto. W tym roku te uroczystości zbiegają się również z 75. rocznicą powstania 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc).

Jak każdego roku uroczystości przebiegać będą w kilkudniowej formule. Rozpoczynają się już w piątek 10 września. W tym dniu, o godzinie 14.00 w Kościele Garnizonowym pod wezwaniem Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego odprawiona zostanie msza święta w intencji  żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej Czarnej Dywizji. Po nabożeństwie o godzinie 17.30 będzie miał miejsce uroczysty capstrzyk z odczytaniem Apelu Pamięci Oręża Polskiego i oddaniem salwy honorowej.

Tego dnia w Sali Tradycji Czarnej Dywizji, nastąpi inauguracja sali poświęconej patronowi 11LDKPanc, królowi Janowi III Sobieskiemu. Ponadto będzie miało miejsce również walne zebranie Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków oraz uroczyste otwarcie dwóch wystaw tematycznych poświęconych hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu oraz Konstytucji 3-ego Maja.

W sobotę, 11 września będą miały miejsce główne świąteczne uroczystości. Zapraszamy na Plac gen. Maczka w  Żaganiu, gdzie dokładnie o godzinie 11.00 rozpocznie się uroczysty apel. W jednym szeregu staną żołnierze dowództwa Czarnej Dywizji oraz reprezentanci podległych jednostek wojskowych. Tuż po uroczystym apelu goście i pododdziały przemieszczą się na ulicę Dworcową, gdzie odbędzie się defilada pododdziałów oraz pokaz dynamiczno-statyczny sprzętu wojskowego. Defilada rozpocznie się ok. w godz. 13.00-14.00., próby do defilady i pokazu będą miały miejsce dzień wcześniej tj. 10 września od godziny 22.00, zakończenie próby zaplanowano 11 września na godzinę 02.00. Trasa defilady przebiegać będzie wzdłuż ulic: Dworcowej od Ronda Czterech Pancernych do Dąbrowskiego i dalej Karpińskiego do Placu Orląt Lwowskich. Pojazdy biorące udział w próbie i defiladzie zaparkowane będą wzdłuż ulic: Koszarowej i Traugutta.

Jednocześnie 11 i 12 września na błoniach Żagańskiego Pałacu Książęcego miłośnicy i pasjonaci militariów, a także przyjaciele dywizji mogą uczestniczyć w pikniku militarnym. W czasie pikniku każdy znajdzie coś dla siebie, od smacznej żołnierskiej grochówki i wypiekanego wojskowego, czarnego chleba, aż po możliwość oglądania z bliska sprzętu wojskowego. Prezentować się będą również żołnierze amerykańscy z 1ABCT (Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej). Ponadto zaplanowano pokazy fechtunku i umiejętności grupy rekonstrukcyjne z czasów króla Jana III Sobieskiego oraz pododdziału kawalerii w barwach 14 Pułku Ulanów.