Ulica Jarzębinowa przed remontem

21 września 2021 roku przekazano wykonawcy teren budowy w związku z realizacją przebudowy drogi gminnej nr 104617F, czyli ul. Jarzębinowej w Żaganiu. Inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni i chodników drogi wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem zieleni. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 505 127 złotych.

Wykonawcą robót jest  Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzański. Całkowity  koszt inwestycji wyniesie 1.033.191,50 złotych, a prace będą trwały do grudnia 2021 roku. Niebawem poinformujemy o zmianie organizacji ruchu w rejonie ulicy Jarzębinowej