Pasowanie na uczniów w PSP 2
Pasowanie na uczniów w PSP 2

Dzień 14 października 2021 roku na długo pozostanie w pamięci rodziców oraz dzieci – uczniów klas pierwszych żagańskiej “Dwójeczki”. Właśnie tego dnia najmłodsi złożyli ślubowanie, wkraczając w ten sposób w poczet braci uczniowskiej. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu szkoły oraz krótkim występem artystycznym. Wszystkie zaprezentowane umiejętności przekonały zebranych, że dzieci zasłużyły na miano “uczniów”. W obecności dyrektor Doroty Maćkowskiej, burmistrza Andrzeja Katarzyńca, przewodniczącego rady Adama Matwijowa i rodziców złożyły ślubowanie, obiecując sumienne wykonywanie obowiązków szkolnych. Gospodarz miasta pogratulował opiekunom pociech, życząc wszystkim przede wszystkim dużo zdrowia. Burmistrz wyraził nadzieję, że na zakończenie roku spotkamy się, świętując doskonałe wyniki w nauce naszych pierwszaczków.