Nowe oznakowanie kierunkowe

W ostatnich dniach na ulicach miasta pojawiło się nowe oznakowanie kierunkowe. Duża część istniejących tabliczek była już znacznie nadgryziona zębem czasu, skorodowana i powyginana, nie wykazywała również znamion transgranicznych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach realizacji projektu „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego” przeprowadziliśmy inwentaryzację oznakowania znajdującego się na terenie miasta oraz wymieniliśmy 100 tabliczek kierunkowych zlokalizowanych m.in. w centrum oraz na głównych skrzyżowaniach i drogach wjazdowych.

Nowe elementy oznakowania zostały zaprojektowane tak, by jak najdłużej służyły zarówno mieszkańcom jak i turystom. Skorodowane słupki zostały zastąpione nowymi, a treści zawarte na tabliczkach kierunkowych są o wiele bardziej czytelne i przejrzyste. Różnica jest widoczna gołym okiem. Nowe oznakowanie obejmuje nazwy ulic, najważniejsze zabytki, atrakcje turystyczne oraz obiekty użyteczności publicznej. W związku z tym, że Żagań położony jest w obszarze polsko-niemieckiego pogranicza, najważniejsze treści na tabliczkach zostały dodatkowo przetłumaczone na język niemiecki, by wzbogacić transgraniczną ofertę turystyczną miasta.

Stworzenie nowego oznakowania turystycznego realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przyszłym roku planujemy kontynuację podjętych działań, w związku z czym żagański magistrat w październiku br. złożył wniosek o dofinansowanie nowego oznakowania w kolejnych obszarach miasta.