Naprawa dachu w PSP 1

4 listopada 2021r. odbyło się spotkanie burmistrza Andrzeja Katarzyńca z wykonawcą remontu dachu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Żaganiu, panem Sławomirem Turkiem. Ustalono, że usuwanie uszkodzeń dachu rozpocznie się w sobotę 6 listopada ze względu na dostępność wysięgnika o odpowiedniej długości. Wykonawca wstępnie przedstawił zakres niezbędnych do wykonania prac tj. wymianę i uzupełnienie uszkodzonych obróbek blacharskich, wymianę i uzupełnienie części rynien, usunięcie luźnych elementów dachu i gzymsów, uzupełnienie uszkodzonych elementów dachu. Przedstawił również kosztorys wykonania napraw na kwotę 62 000 złotych.

Jednocześnie przeanalizowano kosztorys i wysokość nakładów przedstawionych przez ubezpieczalnię, z którego wynika, że na usunięcie usterek dachu budynku szkoły przyznano jedynie 7 268,88 złotych, natomiast dachu budynku sali gimnastycznej 1 454,38 złotych. W związku z tym poproszono wykonawcę o zrobienie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia prac oraz wykonanie kosztorysu usunięcia usterek powstałych w czasie wichury przez biegłego rzeczoznawcę, co będzie niezbędne w trakcie odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.

Jednocześnie ustalono, że wykonawca zajmie się remontem dachu przy sali gimnastycznej, naprawi pokrycie dachu papą oraz wymieni rynny. Wykonawca wycenił koszt tego remontu na kwotę 8 098,38 zł. Kosztorys przedwykonawczy dyrektora szkoły opiewał na kwotę 12 489,45 złotych. Pomimo wcześniejszego uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac na terenie szkoły nie było nikogo z dyrekcji.