Basen Arena

W piątek 12 listopada Rada Nadzorcza Arena Żagań Sp. z o. o. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Arena Żagań Sp. z o.o. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy składać do 22 listopada 2021 roku do godziny 12.00.

Warunki, jakie spełnić musi kandydat, wymagania dodatkowe, wykaz dokumentów koniecznych do złożenia wraz ze zgłoszeniem, znajdują się w ogłoszeniu na stronie spółki.