Przypominamy o trwających konsultacjach Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031, zapraszając serdecznie na jutrzejsze (16 listopada) spotkania do pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 15. Proponujemy Państwu aż trzy dogodne godziny konsultacji:
o godz. 11.00 – spotkanie z przedsiębiorcami,
o godz. 13.00 – spotkanie z organizacjami pozarządowymi,
o godz. 15.00 – spotkanie ogólne z mieszkańcami.
Więcej w materiale Krzysztofa Gonery z Radia Zachód – “Żagański magistrat zaprasza na konsultacje społeczne” oraz na stronie miejskiej.

Konsultacje społeczne projektów dokumentów strategicznych dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031 oraz Diagnozy społeczno-gospodarczej Miasta Żagań (stanowiącej załącznik do dokumentu Strategii) prowadzone są, aby zaprezentować Państwu projekty obu dokumentów oraz stworzyć możliwość wniesienia uwag do opracowywanych strategii. Rozpoczęły się 10 listopada i potrwają do 18 listopada 2021 r. Prosimy o przekazywanie nam opinii i oczekiwań za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag na adres m.augustyniak@um.zagan.pl