Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Burmistrz Miasta Żagań Andrzej Katarzyniec oraz oraz Przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów złożyli na ręce Pracowników Socjalnych serdecznie podziękowania za wypełnianie misji niesienia pomocy oraz wsparcia w pokonywaniu barier wykluczenia społecznego.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej życzymy wytrwałości w podejmowanych działaniach, a także wiele sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących.