23 listopada w Żagańskim Pałacu Kultury odbyły się konsultacje projektów kluczowych planowanych do realizacji w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gminy Partnerskie wytypowały trzy typu projektów, które jako kluczowe, w pierwszej kolejności będą przedmiotem aplikowania w ramach nowego programu operacyjnego dla województwa lubuskiego. Będą ta działania związane z uzbrojeniem kolejnych terenów inwestycyjnych na obszarze ŻŻOF, budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych, a także inwestycje w tkankę zabytkową i kulturową. Podjęto również dyskusję na temat koordynacji współpracy na poziomie organizacji pozarządowych w obszarach spraw społecznych, kultury i turystyki. Konsultacje te będą bazą do tworzonego obecnie Planu Działania dla ŻŻOF, w tym do opracowania założeń do wspólnych projektów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dwóch gmin będących partnerami w obszarze funkcjonalnym tj. przedstawiciele miasta Żagań i gminy wiejskiej Żagań. Równolegle podobne spotkania obywają się u pozostałych partnerów tj. w mieście Żary i w Iłowej. Przygotowany dokument – Plan Działania – będzie podstawą do aplikowania po zewnętrzne finansowanie, głównie z funduszy Unii Europejskiej.