Zapraszamy Państwa po odbiór bezpłatnych kart świątecznych z Żagania, które czekają na wypisanie i wysyłkę. Niech najpiękniejsze życzenia wyruszą w tej tradycyjnej formie do Waszych bliskich i znajomych na całym świecie.
Wyjątkowe świąteczne kartki pocztowe są dostępne w punkcie podawczym Urzędu Miasta, w miejskiej Bibliotece, w Muzeum Obozów Jenieckich, Centrum Informacji Turystycznej oraz w Żagańskim Pałacu Kultury.
Projekt opracowano w oparciu o przepiękne zdjęcie pana Jana Mazura.