Informujemy, że zarządzeniem nr 405/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań, w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.”

Do realizacji zadania, o którym mowa wyżej, wybrano podmiot uprawniony, tj. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i przyznano następującą kwotę dotacji na sfinansowanie realizacji zadania: 329 969,43 zł.

Zarządzenie nr 405