Zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe. Do wzięcia jest 970 tysięcy złotych. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 15 tys. zł. Dotację będzie można wykorzystać na realizację zadania promującego świadomość obywatelską, praworządność i przestrzeganie praw człowieka, a także promowanie ochrony środowiska, zdrowego stylu życia oraz wolontariatu.

Konkurs obejmuje zadania, które realizowane będą od dnia 1 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

https://lubuskie.pl/wiadomosci/17830/blisko-milion-na-inicjatywy-mlodziezowe–rusza-konkurs