Zakończenie przebudowy ulicy Jarzębinowej

Zakończyliśmy prace na ulicy Jarzębinowej. Wykonano wszelkie zgłoszone w grudniu uwagi miasta dotyczące zgłoszonych usterek. W tej chwili mieszkańcy osiedla mogą bezpiecznie korzystać z nowej nawierzchni jezdni o długości około 211 metrów, dwustronnych chodników, bezpiecznych zjazdów i dojść do posesji oraz sprawnego oświetlenia. Wzdłuż drogi zamontowano zarówno nowe słupy, jak i oprawy oświetleniowe. Rodzice i opiekunowie mogą bezpiecznie doprowadzić swoje pociechy do przedszkola – podsumował zakończenie prac burmistrz Andrzej Katarzyniec. – Cieszę się, że wykonanie remontu ulicy Jarzębinowej zbiega się z naszą tegoroczną inwestycją, jaką będzie budowa nowego przedszkola w tej okolicy. Równie dumny jestem z tego, że na oba zadania pozyskaliśmy środki zewnętrzne.  W przypadku ulicy Jarzębinowej było to 505 127 złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt realizacji zadania wyniósł 1 051 051,10 złotych.

Skwery przy ulicy Jarzębinowej zostaną wiosną zagospodarowane – powstaną nowe trawniki. Do końca tygodnia uprzątnięty zostanie piach.

O tym, jak zniszczona była nawierzchnia ulicy Jarzębinowej przypominają już tylko zdjęcia: