Przekazujemy maseczki szkołom i przedszkolom

Burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z Mariuszem Krugłym, naczelnikiem oświaty, przekazali maseczki ochronne do wszystkich miejskich szkół podstawowych oraz przedszkoli. Do dzieci oraz pracowników żagańskich placówek oświatowych trafiło 18 000 maseczek pochodzących z Agencji Rezerw Materiałowych. Każdy z opiekunów odbierających dziecko z przedszkola lub szkoły również może skorzystać z przekazanych materiałów ochrony osobistej.

90 000 maseczek trafi do mieszkańców Żagania w sobotę. W kilku punktach miasta zorganizowane zostaną stoiska wydawania maseczek. Ich dokładne lokalizacje podamy na miejskiej stronie jutro.