16 lutego 2022 roku obchodziliśmy 77 rocznicę walk o Żagań. Spotykając się na placu generała Maczka, przy pomniku, gdzie złożono ziemię z pól bitewnych, na których krew przelewali polscy żołnierze, oddaliśmy hołd wszystkim ofiarom największego nowożytnego konfliktu zbrojnego.

W uroczystości wzięli udział dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał dywizji Piotr Trytek wraz z oficerami Garnizonu Żagań, kombatanci i harcerze, przedstawiciele samorządu – burmistrz Andrzej Katarzyniec, wicestarosta Anna Michalczuk wraz z członkami rady powiatu, przewodniczący miejskiej rady Adam Matwijów, komendant powiatowy policji młodszy inspektor Marcin Sapun, prezesi i członkowie stowarzyszeń kombatanckich, wojskowych oraz kulturalnych działających w naszym mieście, przedstawiciele ośrodków kultury i żagańskiej oświaty.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec powitał gości przypominając wydarzenia sprzed 77 lat i trwający wówczas exodus ludności cywilnej. Wśród uciekających w głąb III Rzeszy byli również jeńcy Stalagu Luft 3 i Stalagu VIII C. Wielu z nich nie przeżyło marszu przez zimę, głód i cierpienie. Dla nich wojna zakończyła się śmiercią na drodze ku wolności. Jak co roku również im oddaliśmy hołd w trakcie miejskich uroczystości.

Wszyscy wiemy, ile krzywd i cierpienia przyniosły światu lata II wojny światowej – podkreślił gospodarz miasta. –  Spotkaliśmy się dziś, żeby upamiętnić ofiary największego konfliktu zbrojnego nowożytnego świata i aby przypomnieć, że to „ludzie ludziom zgotowali ten los”. Zdanie to powinno przypominać nam, by jednoczyć się, a nie dzielić. By wspólnie tworzyć i rozwijać,  a nie niszczyć! Pamiętajmy o tym szczególnie mocno w dobie kolejnego nadciągającego kryzysu. Nie ma dziś z nami kompanii honorowej, ponieważ żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, podobnie jak ich koledzy z innych garnizonów w kraju,  pełnią służbę na polskiej granicy. Myślami jestem z Wami i dziękuję Wam wszystkim za służbę, życząc szybkiego powrotu do domu.

W trakcie uroczystości wicestarosta Anna Michalczuk wręczyła Kombatanckie Gwiazdy Pamięci panu Piotrowi Gubernatorowi, Kazimierzowi Luchowskiemu oraz Janowi Mazurowi. Odznaka ta przyznawana jest osobom uczestniczącym w wyzwoleniu Polski, a także osobom i podmiotom zasłużonym w upowszechnianiu i utrwalaniu tradycji walk wyzwoleńczych.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem I Dywizji Pancernej.