Komunikat

Wojewoda Lubuski przypomina, że osoby poszkodowane w wyniku ostatnich wichur mogą ubiegać się o przyznanie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wnioski o przyznanie pomocy dla osób fizycznych składać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu. Poszkodowanym przysługuje wsparcie w wysokości do 6 000 złotych na doraźne zaspokojenie potrzeb bytowych. Dodatkowo można ubiegać się o pomoc w wysokości do 100 000 złotych w przypadku uszkodzenia budynków gospodarczych oraz do 200 000 złotych, jeżeli  w wyniku wichury uszkodzony został budynek mieszkalny. Powyższe wsparcie udzielane jest ze środków budżetu państwa.