Miejsce zbiorowego zakwaterowania w PSP 7

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu od 14 marca 2022 r. utworzono zbiorowy punkt zakwaterowania w salach gimnastycznych. W oddzielonej od reszty szkoły przestrzeni zadbano o wygodę osób uciekających przed wojną – przygotowano materace, zabezpieczono prysznice i toalety, zapewniono żywność i środki higieniczne dla uchodźców, którzy zostaną skierowani do Żagania przez służby wojewody. Przygotowano 130 miejsc dla tych, którzy w tym miejscu będą przebywać 2-3 dni, zanim zostaną skierowani do miejsc stałego pobytu.