Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) masz ustawowy obowiązek złożyć deklaracje o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Możesz zrobić to on-line przez www.ceeb.gov.pl

lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Żagań przy placu Słowiańskim 17. Formularz zgłoszenia lokalu mieszkalnego dostępny jest tutaj, natomiast właściciele lokali niemieszkalnych (garaży, sklepów, hal) mogą pobrać odpowiedni formularz tutaj. Na stronie znajdą Państwo również przykłady prawidłowo wypełnionych deklaracji. Wypełniony dokument należy złożyć w magistracie, w punkcie podawczym.

Wzory wniosków, materiały informacyjne dotyczące projektów, materiały wideo ułatwiające rejestrację budynku w systemie oraz konto, na którym można elektronicznie złożyć deklarację – https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku.