Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przystąpił do opracowania “Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”. Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa lubuskiego.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUvErMZpLvbYSpiiID7HQvnxFp5gNK0FPBlX-SOT0m2CPBMw/viewform

Nowy “Program” obejmuje okres do 2027 roku. Ankieta będzie dostępna do 15 kwietnia 2022 roku.