Spółka Dringenberg w Żaganiu przekazała wczoraj dary dla uchodźców przebywających obecnie w miejskim punkcie recepcyjnym. W imieniu firmy pani Danuta Kolesnikow skontaktowała się z miejskim koordynatorem punktu Dariuszem Lesiukiem, który przekazał listę najpotrzebniejszych produktów. Danuta Kolesnikow zakupiła żywność i chemię dla osób przebywających na sali gimnastycznej w PSP 7. Wartość przekazanych darów wyniosła 2 500 złotych.

Serdecznie dziękujemy firmie Dringenberg za przekazane dary, okazane potrzebującym wsparcie, zrozumienie bardzo trudnej sytuacji osób, które uciekając przed wojną znalazły schronienie w Żaganiu.