Jak poinformował wykonawca budowy naszego nowego przedszkola, w kwietniu zakończono prace przy fundamentach! Wymurowano ściany fundamentowe, które równocześnie odpowiednio zabezpieczono. Wykonano niezbędne zbrojenia słupów, które do wysokości ścianki fundamentowej zostały zalane betonem. Sukcesywnie przestrzeń pomiędzy ścianami fundamentowymi była zagęszczona, aby przygotować grunt do wylania posadzki. W kwietniu wykonano również instalacje podposadzkową kanalizacji sanitarnej oraz tłuszczowej. Wykonano przyłącze energetyczne. Rozpoczęto murowanie ścian.

Nowe przedszkole pnie się do góry. Jak Wam się podoba postęp prac?