30 maja 2022 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszono oficjalne wyniki Programu Inwestycji Strategicznych. Żagań otrzyma dofinansowanie na dwa z trzech złożonych projektów w ramach II edycji naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość pozyskanych dla miasta środków wyniesie 22,5 miliona złotych!
Dzięki tym funduszom wyremontowane zostanie kąpielisko miejskie wraz z otoczeniem (na ten cel otrzymaliśmy 12,6 miliona złotych!). Drugi doceniony projekt zakłada uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy gospodarczej zlokalizowanej przy ul. Würtha w Żaganiu. Na to zadanie otrzymamy prawie 10 milionów złotych.

Co planujemy wykonać w ramach projektu przebudowy kąpieliska miejskiego?

Przede wszystkim prace remontowo-budowlane związane z odbudową historycznego kąpieliska miejskiego wraz z otoczeniem, zlokalizowanych na terenie zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego w Żaganiu. Planujemy kompleksowy remont, w tym montaż nowej niecki, wymianę instalacji sanitarnych, remont pomieszczeń gospodarczych, wraz z nadaniem im nowych funkcji, zagospodarowanie najbliższego otoczenia basenu w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną oraz edukacyjną. Poza ścisłą strefą kąpielową planowane jest zagospodarowanie terenu zielonego, w tym m.in. wymiana oraz montaż nowej małej architektury.

Co wydarzy się dzięki dofinansowaniu na strefie przemysłowej Würtha?

Wykonamy uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy gospodarczej dzięki przebudowie istniejącej drogi oraz budowie drogi dojazdowej (o nawierzchni utwardzonej ulepszonej) do działek inwestycyjnych. Zadbamy o infrastrukturę pieszą i rowerową oraz infrastrukturę techniczną (budowa oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanału technologicznego, usunie kolizje istniejącej infrastruktury energetycznej SN z projektowaną drogą). Uzbrojenie strefy inwestycyjnej o powierzchni ok. 24 ha przy ul. Würtha to priorytet dla miasta, chcącego pozyskać inwestora na te tereny.