Wnioski

Urząd Miasta Żagań złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej w Żaganiu” w ramach pilotażowego programu Zarządu Województwa Lubuskiego „Wsparcie w 2022 roku lubuskich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej”.

Projekt polega na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej na odcinku ul. Żarska-Młynarska-Chrobrego w Żaganiu, w kierunku Nowogrodu Bobrzańskiego o długości ok 3 km, w ramach regionalnego szlaku rowerowego 769 Żagań (skrzyżowanie z trasą ponadregionalną 750) – Nowogród Bobrzański. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności: wykonanie projektu budowlanego, operatu wodno-prawnego, projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Szacowana wartość zadania to 90.000 złotych.