Wnioski

Od 27 czerwca do 8 lipca 2022 roku Urząd Miasta Żagań prowadzi konsultacje społeczne dot. projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022–2028.

Projekt planu oraz formularz konsultacji dostępne są stronie internetowej jednostki – www.bip.zagan.pl