konsultacje

Informujemy, że 27 czerwca 2022 r. rozpoczniemy proces konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta Żagań. Konsultacje potrwają do 27 lipca 2022 r. i zostaną przeprowadzone w następujących formach:

– zbierania uwag w postaci papierowej poprzez wypełnienie formularza i złożenie go osobiście, pocztą lub drogą mailową lub w postaci elektronicznej dostępnej pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zagan_formularz_or_i_oz;

– spotkania konsultacyjnego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – 27 czerwca 2022 roku o godz.: 14.00 w sali Inter Żagańskiego Pałacu Kultury,

– badania ankietowego przez elektroniczny formularz ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zagan_gpr

Dokumenty podlegające konsultacji będą dostępne od 27 czerwca 2022 roku.