Edukacja

W odniesieniu do wczorajszych informacji przekazanych przez Burmistrza Miasta Żagań w trakcie sesji na temat wydania przez Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 całej puli na nagrody dla nauczycieli, wyjaśniamy istotę przedstawionego nadużycia.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Żagań XXVII/65/2008 z utworzonego w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela funduszu na nagrody dla nauczycieli, 40% kwoty pozostaje do dyspozycji dyrektora placówki, 60% do dyspozycji Burmistrza Miasta. Dyrektor zdecydowała o wypłacie nagrody pracownikom szkoły, na co przeznaczyła środki w wysokości 24 900 zł (z zaplanowanej na cały rok  kwoty 25 174 zł). Oznacza to, że na funduszu nagrodowym w PSP 1 do końca roku pozostała kwota 274 zł.

Dyrektor wykorzystała środki, które zgodnie z uchwałą oraz regulaminem dotyczącym przyznawania nagród obowiązującym w PSP 1 (60% całego funduszu nagrodowego) są w dyspozycji Burmistrza. Dyrektor nie zwróciła się do burmistrza o wyrażenie zgody na ich wydatkowanie. Nie ma zatem wątpliwości, iż decyzję tę podjęto wbrew posiadanym uprawnieniom, jawnie naruszając obowiązujące przepisy.

Nagrody zgodne z pismem złożonym do Centrum Usług Wspólnych przyznane zostały z okazji 15-lecia Jubileuszu Konkursu Ortograficznego „Złote pióro – potyczki ortograficzne” i inne osiągnięcia, natomiast w uzasadnieniu jest zapis, że zostały one przyznane „W związku z Dniem Edukacji Narodowej”.